Laura Stoop Kunstfilosofie

woensdag 23 februari 2011

Splijtstof

Gelezen: Splijtstof tijdschrift van de faculteit Filosofie van de RU Nijmegen.
Kerstnummer 2010. Gekregen van Nathan, medelid van het Nijmeegs Studentenkoor.

Heeft me aan het denken gezet over Schopenhauer.
Als pessimist ziet hij het leven als een groot tranendal, met als uitweg "in eerste instantie de grenzeloze onzelfzuchtigheid, dat wil zeggen het medelijden, en uiteindelijk de negatie van de wil tot leven zelf" (Wikipedia). 

De kunst biedt tijdelijke verlossing. En dan vooral de muziek die rechtstreeks de Wil aanspreekt.

Het belang van muziek voor het welbevinden van mensen is erg groot. Ik durf te veronderstellen dat er niemand is die niet van wat voor soort muziek dan ook houdt. Net zoals ieder mens geluk nastreeft (Splijtstof zie artikel De kunst van gelukkig zijn. N.B. kunst en geluk worden hier bij elkaar geplaatst), zo houdt iedereen op zijn of haar manier van muziek.

Ik repeteer nu de Johannes Passion van Bach, met het Nijmeegs Studentenkoor waar ik sopraan zing (op dinsdag 19 april 2011 is het Concert in de Molenstraatkerk in Nijmegen om 19.30 uur.


Tijdens de repetities ervaar ik het "verlossende" van de muziek. Christus verlost de mens in het verhaal van zijn kruis, door aan het kruis genageld te worden. Bach verlost de mens even van zijn wereldlijke beslommeringen.1 opmerking: