Laura Stoop Kunstfilosofie

zondag 27 januari 2013

Hogeschool Amsterdam / Leuk om te nerden


Leuk om te nerden

Pffff, heb er wel een stijve nek van, maar nu is...laurastoop.nl up to date

Waar ik o.a. mee bezig ben? De komende maanden ga ik elke donderdag naar Amsterdam voor:

AHKActueel!!! 
Actuele discussies in de kunsten: (post)modernisme, authenticiteit, (gender)identiteit en nature–nurtureCurrent debates in the Arts: (post)modernism, authenticity, (gender) identity and nature versus nurtureProgramma

Deze cursus behandelt de theoretische en filosofische achtergronden van de hedendaagse kunsten. Er is gekozen voor een divers aanbod van invalshoeken uit de kunsttheorie en -filosofie. Zo krijgt de student een breed beeld van de actuele stand van zaken in het denken over kunst en cultuur.

Postmodernisme en de gemondialiseerde consumentenmaatschappij zijn centrale begrippen. 

Hogeschool studentMet behulp van invloedrijke hedendaagse en vroegere denkers, onderzoeken we hoe een filosofische blik ons kan helpen de kunstwereld beter te begrijpen. We zullen daarbij tegengestelde meningen tegenkomen, waarbij we de argumentatie van de auteurs leren te bevragen. Vooronderstellingen die we onvermijdelijk op het spoor zullen komen, worden tijdens de lessen bediscussieerd.


Je rondt het programma af met het uitvoeren en presenteren van een klein kunstzinnig onderzoek. Hierin laat je zien hoe je (je eigen) kunst weet te plaatsen in de context van het geleerde.